Kalendārais gads tuvojas beigām. Interbaltija piedāvā vērtēšanas pakalpojumus, kas var noderēt vadības procesu organizēšanā un konkrētā gada finanšu rezultātu apkopošanā.

Apskatīsim dažus aktuālus jautājumus un atbildes uz tiem.

Ja plānojat pārdot uzņēmumu, tad, pirmkārt, vajadzētu pievērst uzmanību tam, kam tieši uzņēmums tiks pārdots. Ja uzņēmums ir saistīts, tas būs jānovērtē kā darbības turpināšana, lai iegūtu atzinumu par paša uzņēmuma akciju vērtību, ko var izmantot kā saprātīgu pārdošanas cenas rādītāju. Ja uzņēmuma pārdošana tiek plānota ar to nesaistītām personām, Interbaltija vispirms iesaka novērtēt uzņēmumu kā esošu biznesa vienību. Šajā gadījumā saņemsiet atzinumu par uzņēmuma akciju vērtību, ko varēsiet izmantot kā ceļvedi turpmāko lēmumu pieņemšanai par pārdošanu.

Ja tiek plānots uzņēmuma reorganizācijas process, tad ir divi galvenie punkti. Sadalīšanas gadījumā vispirms ieteicams veikt sadalāmās mantas novērtēšanu, lai sniegtu atzinumu Uzņēmumu reģistram par pietiekamu īpašuma vērtību ieguldīšanai citā sabiedrībā. Apvienošanās vai investēšanas gadījumā ieteicams izvērtēt visu sabiedrību kā strādājošu saimniecisko vienību, lai sniegtu atzinumu Uzņēmumu reģistram par sabiedrības kapitāla daļu vērtības pietiekamību ieguldījumam citā sabiedrībā.

Īpašums uzņēmuma bilancē – kāda ir tā patiesā vērtība? Ja pamatlīdzekļi ir gandrīz pilnībā nolietoti, tad vispirms ir ieteicams novērtēt uzņēmējdarbībā izmantojamo kustamo un nekustamo īpašumu pēc tirgus vērtības, lai aktīvos atspoguļotu šī īpašuma saprātīgo vērtību. Visbiežāk novērtējuma rezultātā pieaugs nolietoto aktīvu vērtība, attiecīgi uzņēmums vienlaikus uzlabos savu pašu kapitāla rādītāju. Ja finanšu aktīvi tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, Interbaltija iesaka aktualizēt finanšu aktīvu vērtību, izvērtējot tiem piederošo uzņēmumu finansiālo stāvokli vai izsniegto kredītu atmaksu. Vēl viens svarīgs punkts ir tas, ka uzņēmuma kreditori vēlas kļūt par tā dalībniekiem. Ja uzņēmuma esošais (vai topošais) dalībnieks vēlas ieskaitīt viņam izsniegto aizdevumu pamatkapitālā, tad ieteicams sagatavot slēdzienu par parāda kapitalizāciju par parāda summas pietiekamību plānotajam kapitāla palielinājumam.

***

Ar ko Interbaltijas pakalpojumi būtiski atšķiras no citiem?

Pirmkārt, tā ir pilnīga konfidencialitāte. Ilgu darba gadu laikā Latvijas nekustamo īpašumu tirgū esam ieguvuši nenovērtējamu klientu uzticību.

Profesionalitāte. Interbaltijas reitingus atzīst ne tikai privātpersonas un citi uzņēmumi, bet arī bankas un Uzņēmumu reģistrs.

Mūsu speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas kā iespēju noteikt īpašuma vērtību un cenu.

Darba ātrums. Nekustamā īpašuma novērtējumu var saņemt tikai vienas darba dienas laikā.

www.ibaltija.lv