Vērtēšanas pakalpojumi ir būtisks elements finanšu pārskatu sagatavošanā

Vērtēšanas pakalpojumi ir būtisks elements finanšu pārskatu sagatavošanā.
Tie tiek izmantoti uzņēmuma aktīvu objektīvam un aktuālam novērtējumam, nodrošinot finanšu pārskatu patiesumu, kas ir svarīgi gan uzņēmuma vadībai un īpašniekiem, gan ārējiem finanšu pārskatu lietotājiem, piemēram, investoriem, aizdevējiem vai valsts iestādēm.
Daži no galvenajiem vērtēšanas pakalpojumiem, kas tiek izmantoti, sagatavojot finanšu pārskatus, ietver:
⏺1. Nekustamā īpašuma un kustamās mantas vērtēšana: Vērtējuma mērķis ir noteikt uzņēmumam piederošo pamatlīdzekļu tirgus vērtību, lai aktualizētu šīs mantas bilances vērtību saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu standartu rekomendācijām.
⏺2. Finanšu līdzdalības vērtēšana: Vērtējuma mērķis ir noteikt ieguldījumu, kas veikti meitas vai asociēto uzņēmumu pamatkapitālā, tirgus vērtību, lai bilancē šie ieguldījumi tiktu uzrādīti pēc pamatota novērtējuma. Vērtējums tiek balstīts uz šo uzņēmumu darbības rezultātiem, biznesa apstākļiem un nākotnes perspektīvām.
⏺3. Nemateriālo aktīvu vērtēšana: Uzņēmumiem nereti pieder intelektuālais kapitāls, piemēram, preču zīmes, patenti, autortiesības, iekšēji izstrādātas sistēmas u.c. Šo aktīvu vērtēšana ļauj aktualizēt intelektuālā kapitāla vērtību finanšu pārskatos.
⏺4. Parādu kapitalizācija: Veicot parādu kapitālizāciju, uzņēmuma kreditori kļūst par tā dalībniekiem, attiecīgi samazinās uzņēmuma parādi un pieaug pamatkapitāls, kas uzlabo uzņēmuma finanšu stabilitāti. Parādu kapitalizācijas atzinums tiek gatavots, lai novērtētu paredzēto ieguldījuma summu.
📍SIA INTERBALTIJA ir pieredzējuši vērtēšanas eksperti, kas savos vērtējumos balstās uz Latvijas un Eiropas vērtēšanas standartiem, izmantojot dažādas metodes un analīzes rīkus. Vērtēšanas process ietver finanšu analīzi, aktīvu izvērtēšanu, tirgus analīzi, prognožu izstrādi un citus darba etapus, lai nodrošinātu vērtējuma atbilstību standartiem.
📞(+371) 67 50 60 70