Investīciju apjoms komerciālos nekustamos īpašumos Latvijā 2024. gada pirmajā ceturksnī ir sasniedzis 42 milj. eiro

Lietuvā šis rādītājs ir 27 milj. eiro, bet Igaunijā – 250 milj. eiro. Colliers eksperti ir aprēķinājuši, ka brīvo platību īpatsvars A un B1 klases biroju segmentā pārsniedz 21 %. Tallinā bez nomniekiem, neizmantoti stāv 10,3 % biroju kompleksu, bet Viļņā — 7,9 %.  Brīvo platību rādītājs Rīgas tirdzniecības centros ir augstākais starp Baltijas valstīm: […]

Uncategorized

Hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas maksājumi šogad pirmajā pusgadā prognozēti 48 435 800 eiro apmērā

Hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas maksājumi šogad pirmajā pusgadā prognozēti 48 435 800 eiro apmērā, teikts Finanšu ministrijas (FM) saskaņošanai iesniegtajā rīkojuma projektā. Atbilstoši hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas maksātāju nodevu aprēķiniem par 2024.gada pirmo ceturksni valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā iemaksāta hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva 24 235 800 eiro apmērā. Ņemot vērā veiktās nodevas […]

Uncategorized

Vērtēšanas pakalpojumi ir būtisks elements finanšu pārskatu sagatavošanā

Vērtēšanas pakalpojumi ir būtisks elements finanšu pārskatu sagatavošanā. Tie tiek izmantoti uzņēmuma aktīvu objektīvam un aktuālam novērtējumam, nodrošinot finanšu pārskatu patiesumu, kas ir svarīgi gan uzņēmuma vadībai un īpašniekiem, gan ārējiem finanšu pārskatu lietotājiem, piemēram, investoriem, aizdevējiem vai valsts iestādēm. Daži no galvenajiem vērtēšanas pakalpojumiem, kas tiek izmantoti, sagatavojot finanšu pārskatus, ietver: 1. Nekustamā īpašuma […]

Uncategorized

Turpinām atbildēt uz klientu uzdotajiem jautājumiem par parādu kapitalizāciju.

Kāda informācija ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai? Galvenā informācija ietver kapitalizējamā aizdevuma līgumu (uz kura pamata aizdevums ir radies), kā arī aktuālo bilanci, kur kreditoru sastāvā ir šis aizdevums atšifrēts. Papildus nepieciešami juridisko dokumentu projekti – dalībnieku lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, dalībnieku reģistrs, un šo informāciju jau mēs koordinējam ar uzņēmuma juristiem. www.ibaltija.lv […]

Uncategorized

Kalendārais gads tuvojas beigām. Interbaltija piedāvā vērtēšanas pakalpojumus, kas var noderēt vadības procesu organizēšanā un konkrētā gada finanšu rezultātu apkopošanā. Apskatīsim dažus aktuālus jautājumus un atbildes uz tiem. Ja plānojat pārdot uzņēmumu, tad, pirmkārt, vajadzētu pievērst uzmanību tam, kam tieši uzņēmums tiks pārdots. Ja uzņēmums ir saistīts, tas būs jānovērtē kā darbības turpināšana, lai iegūtu […]

Uncategorized

Turpinām atbildēt uz klientu uzdotajiem jautājumiem par parādu kapitalizāciju

. Kāpēc kapitalizēt parādus? Parādu kapitalizācijas procesā tiek vienlaikus samazināti uzņēmuma kreditori un palielināts pašu kapitāls. Tas palielina uzņēmuma finansiālās stabilitātes rādītājus. Mēdz būt situācijas, kad uzņēmuma īpašnieks vai cita saistītā persona ir aizdevis līdzekļus uzņēmumam, bet tas sāk ciest zaudējumus un pastāv risks, ka pašu kapitāls kļūs negatīvs. Lai izvairītos no šādas situācijas, tiek […]

Uncategorized

Parādu kapitalizācija ir viens no SIA “Interbaltija” populārākajiem pakalpojumiem

. Mēs saņemam daudz jautājumus par šo pakalpojumu un atbildēsim uz klientu uzdotajiem jautājumiem par parādu kapitalizāciju. “Kas ir parādu kapitalizācija“ Vienkāršiem vārdiem sakot, tā ir aizdevēja kļūšana par uzņēmuma dalībnieku. Aizdevējs, kas var būt faktiskais uzņēmuma īpašnieks vai arī nesaistīta trešā persona, pieņem lēmumu “pārcelt” savu aizdevumu uzņēmuma bilancē no kreditoriem uz pamatkapitālu. Attiecīgi […]

Uncategorized

2023.gada maijā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās konstatētas izmaiņas.

2023.gada maijā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās konstatētas izmaiņas. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena noslīdēja līdz 904 EUR/m², samazinājās par 0,8 %. 2023. gada pirmajos mēnešos dzīvokļu cenas kopumā pazeminājās par 1,4 %.  Salīdzinot ar 2022. gada maiju, dzīvokļu piedāvājums kopumā bija lielāks: kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija lielāks par 30 %, savukārt lielāko mikrorajonu dzīvokļu […]

Novērtē savu biznesu pāris minūtēs!

Novērtē savu biznesu pāris minūtēs!  https://www.ibaltija.lv/biznesa-vertesana/ Ja vēlaties iegūt padziļinātāku uzņēmuma vērtējumu, varat vērsties SIA Interbaltija, kuras eksperti veiks analīzi un sniegs ieteikumus par uzņēmuma vērtību un faktoriem, kas to ietekmē. Interbaltija – 30 sekmīga darba gadi tirgū! Mūsu pieredze – mūsu garantija.