Grozījumi Ēku būvnoteikumos pieļauj vienkāršotāku būvniecības saskaņošanas kārtību.

Grozījumi Ēku būvnoteikumos pieļauj vienkāršotāku būvniecības saskaņošanas kārtību – daļai būvdarbu vairs nebūs jāiesniedz būvniecības ieceres dokumenti, t. i., veicamie darbi vairs nebūs jāsaskaņo ar būvvaldi.

✨Būtiskākās izmaiņas, stājoties spēkā grozījumiem, paredz.

⏺ Jaunā redakcijā izteikts Ēku būvnoteikumu 7. punkts, kas nosaka, kādos gadījumos nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti, t. i., kādos gadījumos tie nav jāsaskaņo ar būvvaldi.

⏺ Būvniecības ieceres dokumenti nebūs jāiesniedz pirmās grupas ēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu ārpus publiskās ārtelpas.

⏺ Būvniecības iecere nebūs jāpiesaka jaunas sezonas ēkas būvniecībai vai novietošanai meža zemēs un ārpus publiskās ārtelpas, vai tās nojaukšanai, kā arī barotavām meža zemēs.

⏺ Izmaiņas skars arī būvdarbus otrās un trešās grupas ēkās vai to daļās, kurām nav kultūras pieminekļa statusa.

⏺ Ēku būvnoteikumos ieviesta jauna saskaņošanas procedūra – paziņojums par būvniecību.

⏺ Izmaiņas būs arī paskaidrojuma raksta iesniegšanā.