Pašreiz nekustamo īpašumu tirgū iezīmējas nogaidoša pozīcija

Pašreiz nekustamo īpašumu tirgū iezīmējas nogaidoša pozīcija, jo gan pircēji, gan pārdevēji izvērtē situāciju un pielāgojas jaunām uzturēšanas izmaksām.

Jāņem vērā, ka būvniecības pašizmaksa Latvijā pēdējā gada laikā ir pieaugusi par 19,5% (avots: Centrālā statistikas pārvalde). Būvniecības materiālu izmaksas 2022. gada novembrī bija par 24,63% augstākas, savukārt darba samaksa ir pieaugusi par 10,4%.

Latvijas Bankas ekonomists secināja, kā Latvijas iedzīvotāji ir kļuvuši piesardzīgi, un tas sāk bremzēt hipotekārās kreditēšanas kāpumu. Piesardzību iedzīvotājos raisa neskaidrība par tuvāko nākotni, tautsaimniecības recesija un kredītresursu izmaksu pieaugums.

Valda pretēji viedokļi, vieni uzskata, ka tirgus bremzējas un iet uz leju, citi apgalvo, ka pircēji kļuvuši prasīgāki, izvērtējot īpašumu potenciālo ienesīgumu un nopietni izvērtē savas finansiālas iespējas un ir gatavi iegādāties vai būvēt jaunus īpašumus.
SIA INTERBALTIJA speciālisti atzīmē, ka šodien noteikti ir grūti vai pat neiespējami pārdot īpašumu virs tirgus vērtības, bet īpašumi, kas tiek eksponēti par šodienas tirgus līmenim atbilstošu cenu, atrod pircēju saprātīgā termiņā.

Atbilstošu tirgus cenu var palīdzēt noteikt sertificēts vērtētājs.