Turpinām atbildēt uz klientu uzdotajiem jautājumiem par parādu kapitalizāciju.

✨
📍 Kāda informācija ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai?
Galvenā informācija ietver kapitalizējamā aizdevuma līgumu (uz kura pamata aizdevums ir radies), kā arī aktuālo bilanci, kur kreditoru sastāvā ir šis aizdevums atšifrēts. Papildus nepieciešami juridisko dokumentu projekti – dalībnieku lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, dalībnieku reģistrs, un šo informāciju jau mēs koordinējam ar uzņēmuma juristiem.
https://ibaltija.lv/aizdevuma-novertejums-un-kapitalizacija/