Turpinām atbildēt uz klientu uzdotajiem jautājumiem par parādu kapitalizāciju

✨.
📍Kāpēc kapitalizēt parādus?
👉 Parādu kapitalizācijas procesā tiek vienlaikus samazināti uzņēmuma kreditori un palielināts pašu kapitāls.
⬆️Tas palielina uzņēmuma finansiālās stabilitātes rādītājus.
Mēdz būt situācijas, kad uzņēmuma īpašnieks vai cita saistītā persona ir aizdevis līdzekļus uzņēmumam, bet tas sāk ciest zaudējumus un pastāv risks, ka pašu kapitāls kļūs negatīvs. Lai izvairītos no šādas situācijas, tiek pieņemts lēmums veikt
parādu kapitalizāciju.