interbaltija

Biznesa pirkšana, pārdošana un reorganizācija

Uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un reorganizācijas darījumi Latvijā ir kļuvuši par biznesa ikdienu. Šādu darījumu mērķi ir dažādi – kāds vēlas pastiprināt tirgus daļu, cits vēlas apvienot spēkus ar kādu no konkurentiem un vēl kāds vēlas uzņēmumam atrast motivētu pircēju, lai pats izmēģinātu spēkus citā nozarē.

Uzņēmēju attieksme pret darījumiem ir kļuvusi brīvāka un, ja pirms 10-15 gadiem ar ļoti lielu piesardzību tika uztverti jebkuri jautājumi par biznesa vērtību un sarunām ar investoriem, tad šobrīd Latvijā un Baltijā notiekošo darījumu skaits un to mērogi liecina, ka šie procesi ir pieņemti kā daļa no biznesa cikla.

Interbaltija sniedz vērtēšanas pakalpojumus privātpersonām, institucionāliem un korporatīviem klientiem, kā arī tiesām un juridiskajiem birojiem Latvijā. Interbaltija vērtējumi ir ātri, saskaņoti un precīzi, tādēļ ar mums sadarbojas Latvijas lielākās bankas un Interbaltija portfolio veido simtu apmierinātu klientu atsauksmes.

Ko ietver uzņēmuma pārdošanas darījuma process?

 1. Lēmums par uzņēmuma pārdošanu

Viena īpašnieka situācijā šis ir vienkāršs solis, savukārt, ja biznesam ir vairāki īpašnieki, tad svarīga ir vienprātība, jo meklēt pircēju uzņēmuma daļai ir laikietilpīgāk un finansiāli neizdevīgāk, nekā pārdot visu uzņēmumu.

 1. Uzņēmuma vērtēšana

Uzņēmuma īpašniekiem ir jau savs priekšstats par to, cik naudas vēlētos saņemt, tomēr mēs iesakām profesionālu vērtējumu, jo šāds vērtējums balstīsies ne tikai uz īpašnieka priekšstatiem par uzņēmuma situāciju un iespējām, bet to arī izvērtēs  no potenciālā pircēja viedokļa, kas situāciju redz no malas. Vērtēšanas gaitā var sniegt arī ieteikumus, ko uzņēmumam vajadzētu pirms pārdošanas sakārtot un kas būtu iespējamie riski  pārdošanas sarunās.

 1. Potenciālo pircēju uzrunāšana

Šis posms nereti var būt visa procesa sākums, jo tieši apzinoties, ka uzņēmums kādam varētu būt interesants, mēs varam pieņemt lēmumu par pārdošanu un sākt izprast tā vērtību. Brīdī, kad ir skaidra uzņēmuma vērtība un darījuma iespējamais sarunu virziens , potenciālie pircēji tiek uzrunāti. Uzrunas veids, uzaicinājumā sniedzamā informācija un citi aspekti ir individuāli katram darījumam. Tā var būt A4 lapas lielumā sagatavota galvenā informācija par uzņēmumu, vai ar attēliem un argumentiem piesātināta prezentācija. Tas viss tiek lemts atkarībā no procesa apstākļiem.

 1. Atbilde no potenciālā pircēja  vai Atgriezeniskā saite

Pēc potenciālo pircēju uzrunāšanas, tiek saņemta atbilde par viņu interesi piedalīties tālākās sarunās. Uzņēmumam var būt viens potenciāls pircējs, bet var būt arī vairāki pircēji, kas ļauj gluži kā izsolē gaidīt augšupejošu cenas dinamiku.

 1. Informācijas sniegšana

Pircēji, kas izrādījuši interesi par uzņēmuma iegādi, tiek aicināti parakstīt konfidencialitātes līgumu, pēc kā tie iegūst piekļuvi pārdodamā uzņēmuma komercinformācijai. Ļoti svarīgi šo informācijas bāzi sagatavot iespejami plašu , lai pircēji varētu  objektīvi novērtēt uzņēmumu.

 1. Uzņēmuma iegādes piedāvājums

Pēc  informācijas saņemšanas un analīzes, potenciālais pircējs jau izsaka konkrētu finanšu piedāvājumu, cenu, kādu  tas būtu gatavs maksāt par uzņēmumu un uz ko balstās šis aprēķins. Nenoliedzami šis ir gaidītākais brīdis visā procesa laikā.

 1. Pārdošanas sarunas

Reti pircēja piedāvātā un pārdevēja sagaidītā cena sakrīt , tāpēc kompromiss tiek meklēts  sarunu gaitā . Tiek izskatīti katras puses argumenti un puses mēģina vienoties par cenu, pie kuras  darījums varētu notikt.

 1. Due diligence (padziļināta izpēte)

Kad pircējs un pārdevējs ir vienojušies par cenu, tad ir laiks visaptverošai biznesa analīzei, kuras ietvaros pircējs no savas puses piesaista  finansistu, grāmatvežu un juristu komandu, lai viņi sniedz detalizētu atzinumu par pērkamo uzņēmumu. Nereti pirms due diligence uzsākšanas, puses paraksta noteikta satura nodomu protokolu, kas paredz pirkuma darījuma pie konkrētas cenas noslēgšanu, ja netiek atklāti kādi būtiski faktori, par kuriem iepriekš nebija zināms.

 1. Līguma noslēgšana

Pēc pārdošanas sarunu un izpētes noslēguma, tiek apspriesti būtiskie uzņēmuma pirkuma līguma nosacījumi un sākas darbs pie šī līguma gatavošanas.

Šī ir salīdzinoši klasiska shēma, kā norit pārdošanas sarunas un tiek pārdots uzņēmums. Laika ziņā tas var aizņemt no vairākām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem. Tas ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma, aktīvu struktūras, dažādiem apgrūtinājumiem u.c. Nenoliedzami nelielam pakalpojumu sfēras uzņēmumam pārdošanas process būs būtiski ātrāks, nekā lielam ražošanas uzņēmumam.

Mēs dzīvojam informācijas laikmetā un nereti pircējs un pārdevējs ir savstarpēji pazīstami, tāpēc ir iespējams no vairākiem punktiem atteikties, tomēr mēs ļoti rekomendējam izpildīt 2. punktu un apzināties kā veidojas uzņēmuma vērtība un kā to redz gan īpašnieks, gan pircējs.

Svarīgi aspekti domājot par uzņēmuma pārdošanu:

 • Kas būtu ieinteresēts uzņēmuma pircējs gatavs maksāt ne tikai par faktisko situāciju, bet arī par nākotnes prognozēm?
 • Cik lielā mērā īpašnieks ir iesaistīts biznesā (vai uzņēmums var turpināt patstāvīgi strādāt – klienti, personāla komanda, sadarbības partneri utt., pēc īpašnieka maiņas)?
 • Vai uzņēmumam ir kādi apgrūtinājumi (nomas līgumi, finansējuma līgumi, kur īpašnieks ir devis personīgos galvojumus vai arī uzņēmums izmanto īpašnieka privāto mantu)?
 • Vai izmaksu struktūra ir pārskatāma un attiecas uz uzņēmuma saimniecisko darbību (tur nav iekšā īpašnieka privātie izdevumi, kādi blakus projekti un citi posteņi, kas neattiecas uz pamatdarbību)?
 • Vai uzņēmums tiek pārdots kopā ar kredītiem, vai tie tiek dzēsti pie kapitāla daļu iegādes (šis aspekts attiecas uz cenu, ko pircējs maksā, vai tajā tiek iekļauta arī saistību atmaksa)?
Objektīva vērtēšana
Interbaltija vērtējums palīdz šādās situācijās:
Untitled-2-4-1024x1024
3+ karte
Visu veidu vērtējumiem 10% Atlaide ar 3+ karti

Atlaide 10% apmērā nekustamo īpašumu, kustamās mantas un biznesa vērtējumiem, uzrādot 3+ Ģimenes karti.

3-cropped-1-p7xm3ku33oa0c2pkrfgkh2lija0x1zivepa6y3wcrk_1_11zon
speciālisti

Biznesa pirkšanas un pārdošanas speciālisti

Interbaltija komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri uzklausa klienta vēlmes, apzina tās, izstrādā stratēģiju un taktiku izvirzīto mērķu sasniegšanai.

JĀNIS PINNIS
Biznesa vērtēšanas nodaļas vadītājs
Sertifikācija

Mūsu speciālistu sertifikācija

Kontakti
Sazinies ar mūsu speciālistu komandu.

Sazinieties ar mums, lai uzdotu jautājumu, pieteiktos vērtējumiem vai citiem Interbaltija pakalpojumiem!

Centrālais birojs

Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084

Piezvani mums

(+371) 67 50 60 70